Pokazywanie postów oznaczonych etykietą finanse firmy. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą finanse firmy. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 3 stycznia 2019

Co trzeba wiedzieć o finansach firmy?

Podstawowa wiedza o finansach prowadzonego biznesu w pigułce to przygotowany przeze mnie mini niezbędnik pojęć.
Operujemy często dwoma głównymi pojęciami, jeśli chodzi o sferę finansową. Pierwsze to finanse osobiste a drugie – finanse przedsiębiorstwa. To dumnie brzmiąca nazwa, ale dotyczy także jednoosobowych działalności gospodarczych. Przez pojęcie finansów firmy rozumie się zarówno pieniądze, jak i operacje, jakie przeprowadzamy, aby je uzyskać i wydać.
Nawet najmniejszy biznes ma swój system finansowy. Pojęcie to obejmuje swym znaczeniem wszystkie działania związane z pieniądzem we firmie. Mamy tu zatem planowanie operacji pieniężnych i ich faktyczną realizację. Osoby odpowiedzialne za finanse w firmie bardzo często nie tylko planują, ale także prognozują a na zakończenie działań – ewidencjonują i analizują przebieg wykonanych operacji.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydaje się, że to jest najprzyjemniejsze. Jednakże wielką częścią sukcesu firmy jest umiejętność zarządzania jej środkami. Tutaj mamy wszystkie decyzje podejmowane w związku z realizacja głównego celu biznesowego. Uwzględniają one wszystkie umiejętności, narzędzia, zasady i kryteria, jakimi dysponują ludzie zobligowany do decydowania o finansach firmy. Największe znaczenie ma tutaj efektywne gospodarowanie środkami finansowymi.
Warto wspomnieć także o trzech rodzajach działań, jakie przeprowadza się podczas prowadzenia firmy i ich związek z finansami danego biznesu.
Działalność operacyjna to wszystkie czynności, jakie trzeba przedsięwziąć, aby otrzymać finalny produkt, wykonać usługę oraz sprzedać ją umiejętnie. Wynikiem tych działań jest zysk lub strata firmy, obliczane na podstawie zestawienia kosztów i dochodów operacyjnych. Wynik operacyjny pozwala stwierdzić na ile prowadzona działalność jest efektywna.
Działalność inwestycyjna zawiera w swym znaczeniu czynności przy zakładaniu i uruchamianiu firmy a potem przy jej rozwijaniu. Mają one rozbudowywać majątek biznesu i zwiększać jego jakość. W znaczący sposób może ona wpływać np. na cennik przedsiębiorstwa.
Działalność finansowa jest niczym innym, jak pozyskiwaniem środków finansowych z dostępnych źródeł a także ich spłatą w przypadku kredytu lub pożyczki.

Finanse firmy – źródła zysków i wydatków

Finanse firmy obejmują całość działań związanych z gromadzeniem i spożytkowaniem zasobów pieniężnych przez przedsiębiorstwo, celem pokrycia zobowiązań związanych z prowadzeniem bieżącej działalności oraz uzyskaniem środków na dalszy rozwój.

ŹRÓDŁA ZASOBÓW PIENIĘŻNYCH FIRMY
Firma wypracowuje zasoby pieniężne głównie ze sprzedaży usług lub towarów. Przy czym, towary te mogą pochodzić z własnej produkcji lub zostać zakupione od innego przedsiębiorstwa z przeznaczeniem na zyskowną odsprzedaż. Poza transakcjami kupna i sprzedaży, źródłem środków finansowych dla prowadzonej działalności mogą być również: kredyty bankowe, emisja obligacji czy też otrzymanie dotacji budżetowej.
WYDATKI FIRM
Wydatki rejestrowane przez firmy wiążą się natomiast głównie z:
– pokryciem kosztów działalności (zakup surowców, materiałów, energii, wynagrodzenie pracowników itp.)
– podatkami
– dochodami właścicieli firmy (miesięczna pensja, dywidendy lub akcje)
– częścią zysków pozostawioną na obszar badań i rozwoju

Polecany post

Jak zrobić dekoracje świąteczne?

Każdy chyba się zgodzi z tym, iż Boże Narodzenie jest najpiękniejszym świętem w roku. Przede wszystkim, Gwiazdka kryje w sobie pewną magią...